Tuesday, November 19

આજથી નવરાત્રી વેકેશન શાળા-કોલેજામાં રજા

આજથી નવરાત્રી વેકેશન શરૂ થતાં જૂનાગઢ અને સૌરાષ્ટ્ર તેમજ ગુજરાતભરની શાળા અને કોલેજામાં ૮ દિવસ સુધી રજાઓ રહી છે ત્યારે શાળાનાં પટાંગણો ખાલી જાવા મળે છે.

Leave A Reply