જૂનાગઢ શહેરમાં નવરાત્રી મહોત્સવની ભાવભેર ઉજવણી

જૂનાગઢ શહેરમાં નવરાત્રી મહોત્સવની ખુબ જ ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. પ્રાચિન-અર્વાચીન દાંડીયારાસની ભારે રમઝટ બોલી રહી છે.

Leave A Reply