એક હજાર કરોડનું – જીએસટીનું બોગસ બિલીંગ કૌભાંડ

એક હજાર કરોડનું જીએસટીનું બોગસ બિલીંગ કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે અને જેમાં ગોંડલનાં ૩ સહીત ૬ વ્યકીતઓનું ધરપકડ કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળે છે.

Leave A Reply