દિવાળીને લઈ બજારોમાં રંગોળીના કલરો

દિપાવલીના તહેવારોને અનુલક્ષીને ઘર આંગણાની સજાવટ માટે આકર્ષક કલરનું બજાર ભરાયુ છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં રંગોળી માટેના કલરો જાવા મળી રહ્યા છે.

Leave A Reply