જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં ગુરૂનાનક જયંતિની ભાવભેર ઉજવણી

જૂનાગઢ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં આજે ગુરૂનાનક જયંતિની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. અને વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યાં છે.

Leave A Reply