Monday, December 16

રાજકોટમાં પ્રિપેઈડ ટેક્ષી પ્રોજેકટ લાવશે પોલીસ

રાજકોટ શહેર સ્માર્ટ સીટીમાં સમાવેશ થઈ ગયુ છે પરંતુ હવે મેટ્રો સીટી તરફ પગલા માંડવા પોલીસે પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે. શહેરમાં પ્રિપેઈડ ટેક્ષી પ્રોજેકટ લાવવા પોલીસ વિચારાધીન બની છે.

Leave A Reply