જૂનાગઢમાં ધાબડીયુ હવામાન

જૂનાગઢમાં છેલ્લા ૪ દિવસથી હવામાનમાં ફેરફાર જાવા મળ્યો છે અને ધાબડીયુ હવામાન સર્જાયું છે જેના કારણે ઠંડીમાં થોડો ઘટાડો થયો છે.

Leave A Reply