Tuesday, July 16

નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સીટીની કોલેજ પરીક્ષામાં પ્રથમ દિવસ ૪૦૦ છાત્રો ગેરહાજર

જૂનાગઢ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સીટી દ્વારા કોલેજના સ્નાતક કક્ષાની સેમેસ્ટર-૧ની પરીક્ષાના પ્રથમ દિવસે ૪૦૦ વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર રહ્યા હતા.

Leave A Reply