સિંહ દર્શન માટે વિદેશીઓ પાસેથી તગડી ફી લેવામાં આવતી હોવાની ફરીયાદ

સાસણમાં સિંહ દર્શન માટે આવતા વિદેશી પ્રવાસીઓ પાસેથી તગડી ફી વસુલવામાં આવી રહ્યાની વ્યાપક ફરીયાદ ઉઠવા પામી છે અને ખેડૂત હીત રક્ષક સમીતી દ્વારા આ અંગે રજુઆતો કરવામાં આવી છે.

Leave A Reply