જૂનાગઢમાં સુસવાટા મારતો પવન ફુંકાયો

જૂનાગઢમાં સતત ઠંડીના આક્રમણ વચ્ચે ગઈકાલે મોડી રાત્રીથી સુસવાટા મારતો હવન ફુંકાયો છે. ઠંડીનો પારો પણ ઉચકાયો છે અને જેની અસર જનજીવન ઉપર પડી રહી છે.

Leave A Reply