Wednesday, June 26

બહાઉદ્દીન કોલેજથી મોતીબાગ સુધીમાં સાઇકલ અને વોકીંગ ટ્રેક બનશે

પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃત નાગરિકો કે જે ચાલવાની અને સાઇકલ ચલાવવાની ટેવ ધરાવે છે તેના માટે મનપા દ્વારા નવી સુવિધા ઉભી કરવામાં આવી રહી છે. આ માટેની કામગીરી યુધ્ધના ધોરણે કરવામાં આવી રહી છે. રૂ.૧.૮૦ કરોડના ખર્ચે શહેરના બહાઉદ્દીન કોલેજથી લઇને મોતીબાગ સુધીના વિસ્તારમાં રોડની બાજુમાં આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે જેમાં રોડથી ૨.૫ મિટર આરસીસી વર્ક કરવામાં આવશે,પછી ૨.૫ મિટરનો સાઇકલ ટ્રેક અને ૧.૫ મિટરનો વોકીંગ ટ્રેક બનાવવામાં આવશે. આ કામગીરી માટે હાલ પેવર બ્લોક બેસાડવામાં આવી રહ્યા છે.

Leave A Reply