Sunday, December 8

જૂનાગઢના ખલીલપુર રોડ ઉપર અનેક વિસ્તારોમાં પાણીની તંગી

જૂનાગઢ શહેરના ખલીલપુર રોડ ઉપર અનેક વિસ્તારોમાં પાણીની તંગી જાવા મળે છે શિયાળો પુરો થાય તે પહેલા શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં પાણી ડુકવા લાગ્યા છે ત્યારે આગામી દિવસોમાં યોગ્ય કરવામાં નહીં આવે તો પાણીની ગંભીર પરીÂસ્થતીઓ સર્જાય તેવી નિર્દેશો જાવા રહ્યા છે.

Leave A Reply