Thursday, May 28

આગામી તા.૧૩ જાન્યુઆરીએ ગીરનાર આરોહણ સ્પર્ધા

ગીરનાર આરોહણ અવરોહણ સ્પર્ધા આગામી તા.૧૩ જાન્યુઆરીના રોજ યોજાઈ રહી છે ત્યારે આ સ્પર્ધાને લઈને સ્પર્ધકોમાં ભારે ઉત્સાહ પ્રવર્તી રહ્યો છે.

Leave A Reply