જૂનાગઢમાં આજે ઉમિયા રથ પરીભ્રમણ અંગે બેઠક

જૂનાગઢ સહિત બે જીલ્લામાં માં ઉમિયાનો રથ ફરનાર છે ત્યારે ઉમિયા રથ પરીભ્રમણ અંગે આજે મહત્વની બેઠક જૂનાગઢમાં યોજવામાં આવી રહી છે. આવતીકાલથી ઉમિયાના રથનો સોમનાથથી પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે ત્યારે જૂનાગઢ સહિત બે જીલ્લામાં માં ઉમિયાનો રથ પરીભ્રમણ કરશે તેને ભાવભેર આવકારવા માટેના આયોજનો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

Leave A Reply