જગત જનની માં અંબાજીના પ્રાગટય મહોત્સવની ઉજવણી

ગરવા ગિરનારની ગોદ ઉપર બિરાજમાન જગત જનની માં અંબાજી માતાજીના પ્રાગટય મહોત્વની આજે ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે અને વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે.

Leave A Reply