સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત ની કચેરી માં એસીબી એ પાડી રેડ

ગાંધીનગર જુના સચિવાલય માં આવેલ સ્પોર્ટ્સ  ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત ની કચેરી માં  એ સી બી એ પાડી રેડ     કોન્ટ્રાકટ પર ફરજ બજાવતા સંદીપ પંડ્યા 60 હજાર રૂપિયા ની લાંચ લેતા ઝડપયો…

 

Leave A Reply