Saturday, September 21

જૂનાગઢનાં ઐતિહાસીક ઉપરકોટનાં કિલ્લાનો થશે વિકાસ : રૂ.૭ કરોડની ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવી

 

 

 

 

 

જૂનાગઢ શહેરનાં હેરીટેજ સ્થળ તરીકે ઓળખાતાં ઐતિહાસીક ઉપરકોટનાં કિલ્લાની જાળવણી અને તેનાં વિકાસ માટે ગુજરાત સરકારે રૂ.૭ કરોડની ફાળવણી કરી છે અને આગામી દિવસોમાં તે અંગેનો પ્રોજેકટ શરૂ થાય તેવાં નિર્દેશો મળી રહ્યાં છે.

Leave A Reply